A projektünk legfontosabb adatai:

Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projekt címe: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”

A Projekt azonosítója: KEHOP-3.2.1-15-2016-00008

A Projekt összköltsége: 2 670 000 000 Ft

A támogatás összege: 2 399 977 774 Ft

A támogatás mértéke: 89.886808%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.29.

A projektet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja meg.

Tisztelt Látogató!

Egy város, egy közösség életében kiemelkedő fontosságú a környezet védelme. Ez biztosítja ugyanis élhető jövőnket, ez határozza meg utódaink, az utánunk jövő nemzedékek életének minőségét. Érd Megyei Jogú Város önkormányzata mindig is nagy hangsúlyt fektetett erre. Ennek része ez a sikeres, közel 2 és fél milliárd forint értékű pályázat is, amely nemcsak Érd Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási rendszerét teszi fenntarthatóbbá, hatékonyabbá, hanem a jövőben szerves részét képezi az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás programjának is.

A Társulás Érd Megyei Jogú Város önkormányzatának kezdeményezésére 2017 februárjában, 18 település együttműködésében alakult a regionális hulladékgazdálkodási rendszer újragondolása és a közszolgáltatás hatékonyabb ellátása érdekében. A mostani sikeres pályázat részeként lehetővé válik:

  • közel 26 ezer darab 60 literes gyűjtőedényzet beszerzése üveghulladék begyűjtéséhez, amellyel bővíthetjük a meglévő házhoz menő hulladékgyűjtési rendszer szolgáltatásait;
  • a hulladékgazdálkodási rendszer korszerűsítése érdekében szükséges hulladékgyűjtő célgépek (9 db), hulladékszállító járművek (8 db), anyagmozgató gépek és berendezések (3 db) beszerzése;
  • a hasznosítható csomagolási hulladékok nyersanyagáramba történő hatékony visszaforgatása érdekében hulladék előkezelő telephely kialakítása;
  • a környezettudatosságot erősítő szemléletformáló kampány lefolytatása.

Köszönet illeti mindazokat, akik részt vettek a pályázat előkészítésében, elkészítésében, és természetesen köszönet illeti azokat az érdi polgárokat, akik figyelnek környezetünk tisztaságára, időt és energiát fordítanak a környezettudatos szemlélet terjesztésére.

T. Mészáros András

Érd Megyei Jogú Város

polgármestere